Comunicat de l'escola respecte a la vaga del 17/03/2010 | AMPA Escola Sant Joan