Repartiment de fruita del mes d'abril de 2010* | AMPA Escola Sant Joan