Repartiment de fruita del mes de maig de 2010* | AMPA Escola Sant Joan