Repartiment de fruita del mes de juny de 2010* | AMPA Escola Sant Joan