Repartiment de fruita del mes d'octubre de 2010 | AMPA Escola Sant Joan