Repartiment de fruita del mes de novembre de 2010 | AMPA Escola Sant Joan