Repartiment de fruita del mes de gener de 2011* | AMPA Escola Sant Joan