Repartiment de fruita del mes de febrer de 2011* | AMPA Escola Sant Joan