Repartiment de fruita del mes de març de 2011* | AMPA Escola Sant Joan