Repartiment de fruita del mes d'abril de 2011* | AMPA Escola Sant Joan