Repartiment de fruita del mes de maig de 2011* | AMPA Escola Sant Joan