Se suspenen els camins escolars per a aquesta tarda | AMPA Escola Sant Joan